OM OS

Hune Forsamlingshus er grundlagt i 1896 som et aktieselskab, men blev i 2016 ændret til en forening, hvor enhver, som ønsker at støtte Hune Forsamlingshus kan tegne et medlemskab.

Der kan tegnes medlemskab ved indbetaling af kr 100 til Hune Forsamlingshus på kontonr. 9070 1550115022 med angivelse af navn samt email-adresse. Der kan ligeledes indbetales et støttebeløb til foreningen, som i 2020 og starten af 2021 har måttet aflyse samtlige arrangementer på grund af Corona epidemien.

Foreningen har en bestyrelse bestående af 7 medlemmer.


Huset bruges bl.a. til: Private fester, foredrag, borgermøder, kræmmermarkeder, yogs, valg til: Folketing, kommunalbestyrelse, EU parlament samt folkeafstemninger.

Forsamlingshusets støttegruppe Gimle, afholder fælles spisning hver mandag i oktober, november, januar, februar og marts for alle borgere, der har lyst til at deltage. Se evt. opslag i infoboksen på Forsamlingshuset.

Første lørdag i oktober er der tradition for at afholde det årlige åle gilde og i februar/marts er tidligere forsøgt afholdt dilettant komedie.

Der afholdes rigtig mange private fester i Hune Forsamlingshus se venligst under priser og kalender.