Vores sponsorer

Fantastiske lokale virksomheder har støttet Hune forsamlingshus

Forsamlingspunkt i Hune by

Hune Forsamlingshus er grundlagt i 1896 som et aktieselskab, men blev i 2016 ændret til en forening, hvor enhver, som ønsker at støtte Hune Forsamlingshus kan tegne et medlemskab.

Støtte foreningen gimle

Forsamlingshusets støttegruppe Gimle, afholder fælles spisning hver mandag i oktober, november, januar, februar og marts for alle borgere, der har lyst til at deltage. Se evt. opslag i infoboksen på Forsamlingshuset.

Første lørdag i oktober er der tradition for at afholde det årlige åle gilde og i februar/marts er tidligere forsøgt afholdt dilettant komedie.

Aktiviteter

Huset bruges bl.a. til: Private fester, foredrag, borgermøder, kræmmermarkeder, yogs, valg til: Folketing, kommunalbestyrelse, EU parlament samt folkeafstemninger m.v.

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling i Hune Forsamlingshus, 
torsdag den 16. marts 2023, kl. 19.00 – med følgende dagsorden:

     1.    Velkomst ved formanden
2.     Valg af dirigent, referent og stemmetællere
3.     Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
4.     Regnskabet fremlægges til godkendelse
5.     Fastlæggelse af kontingent og fremlæggelse af budget
6.     Indkomne forslag
7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8.     Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
9.      Eventuelt           

Forslag, som ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og skal sendes via mail til formanden på: sortebaervej5@gmail.co

Kontingent,
kr. 150 per medlem, skal indbetales før generalforsamlingen på konto: 9070-1550115022 –

Husk at angive navn, adresse og Mail adresse. Hvis det ikke kan stå på indbetalingen, kan det sendes per mail til: forsamlingshushune@gmail.com.

Kontingent kan alternativt betales kontant på dagen (aftalte penge), men forud for mødestart.

Der serveres kaffe, øl, vand og kage i forbindelse med mødet.

Håber vi ses – Bestyrelsen      www.huneforsamlingshus.dk

HØSTFEST i Hune Forsamlingshus.

Sæt allerede nu X i kalenderen 23. september til årets store høstfest.
Efter spisning af grillet pattegris med kartofler og salat spiller “Tørvebisserne” op til dans.
Kom og få nogle hyggelige timer sammen med vennerne og tag gerne naboen med.
Tilmelding senest 18. september via MobilePay til nr. 552916 med angivelse af antal deltagere.

125 års Jubilæum

Bestyrelsen for Hune Forsamlingshus vil hermed gerne rette en stor tak til alle dem, som støttede op om vores 125 års Jubilæumsfest i sidste uge.
Tak til de forretningsdrivende, Hune-Blokhus Borgerforening og private, som støttede os med flotte gaver, gavekort og større kontante sponsorater.
Og tak til alle dem, som deltog i eftermiddags- og aftensarrangementet, som bød på grillstegt pattegris efterfulgt af dans til musik af Tørvebisserne.
Tak til de frivillige, som hjalp til med opshining af huset op til festen.
Tak til alle, som var med til at gøre det til en uforglemmelig dag 

Tak for alle Jeres bidrag til vort store jubilæums-tombola

Blokhus Maleren
Massøren i Hune
By Dalstrup
Blokhus Haveservice
Pandrup Bageri
Kirsten Flamsholt
Mc.Donald Aabybro
Haven i Hune
Fårup Skovhus
Fårup Sommerland
D-Sign Blokhus
Kunstcafeen, Blokhus
Frøk’ner & Fruer
KA-FE Feddet, Saltum
Ynett’s Corner, Saltum
Jambo Feriepark
Museum for Papirkunst
Hune-Grillen
Digigraf, Pandrup
Kræmmerland, Pandrup
Schulstad Brød
NYFORM
Hune Sten

Franks Parabolteknik
Blokhus Kød &
Landbrug
Brinck Isenkram
Hune Pizzarestaurant
Pandrup Pizza & Steak
House
Blokhus Lys
Etly Klarborg
Blokhus Design
Liberty
Kirkensgaard
Motel Hune
Frisørhuset
Blomsterhytten
Legekæden / Bog & Idé
NordSko, Hune
Rødhus Klit Camping
Aabybro Mejeri
Blokhus Feriecenter
Nordstjernen, Blokhus
Juvélen, Blokhus
Paparazzi, Blokhus

Vaffelbageren
Hunetorpvej Holiday
Apartment
Annette Klarborg
Pretzmann
XL-Byg, Hune
SPAR Hune
Skulpturparken, Hune
Jan Jørgensen,
Guldsmed
Forever Living Products
Birgith Haugaard
Frank Wiemer
Butik LADEN, Hune
Eau De Parfum, Hune
Helvi Pedersen, Hune
Blokhus Salt
Pandrup Skytteforening
Tranum Mølle Destilleri
Blokhus Golfcenter

Særlig tak til
nedenstående for
Jeres sponsorstøtte
i form af kontante
bidrag

Sol & Strand
Feriehusudlejning
Kalstrup Livsstilhus
Blokhus
HC & Engholt
Entreprenører
Vesterhavsparken,
Hune
Hune Erhvervspark
Hune-Blokhus
Borgerforening

Vores bestyrelse

Laust Dalsgaard
Formand
Tlf. 40868849
Email: sortebaervej5@gmail.com
Vibeke Dalsgaard
Sekretær
Tlf. Ikke angivet
Email:vibekekd@baptist.dk
Villy Hvarregaard
Kasserer + Udlejning
Tlf. 21497906
Email:kasssererhuneforsamlingshus@hotmail.com
Asger Dyhrman
Bestyrelsesmedlem
Tlf. Ikke angivet
Email: asgerdyhrman@gmail.com
Liselotte Wiemer
Bestyrelsesmedlem
Tlf. Ikke angivet
Email: liselotte.bach@gmail.com
Jens Otto Larsen
Bestyrelsesmedlem
Tlf. Ikke angivet
Email:jens_otto_larsen@hotmail.com
Gunnar Pedersen
IT-ansvarlig
Tlf. 29260650
Email: gunnarp@gmail.com
Scroll til toppen